Учителката се оплаква

Leave a Comment
Учителката се оплаква от сина на една мутра:
– Синът ви ме нарече проститутка!
Мутрата вика сина си и го перва зад врата:
– На какво прилича това бе? Учителката тебе учи ли те? Учи те! Грижи ли се за теб? Грижи се! Какво ти влиза в работата на тебе с какво се занимава тя след работно време?
Учителката се оплаква

Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home