Facebook Twitter Google RSS

31.05.2017 г.

[Брутален ВИЦ] Оплакват се един на друг двама глухонеми

Оплакват се един на друг двама глухонеми колко е трудно да си купиш презерватив, продавачките все не те разбират.
– Добре, чакай сега, аз ще ти обясня как става – размахал ръце единият.
– Влизаш в аптеката, вадиш го, вадиш парите, продавачът ще те разбере и си готов.
На другия ден пак се срещат.
– Какво стана, оправи ли се?
– Какво да ти разправям! Влизам в аптеката, вадя парите, слагам ги на тезгяха, вадя го.
– И!!?
– Продавачът стана и той го извади, обаче неговият се оказа по-голям и прибра парите.

[Брутален ВИЦ] Оплакват се един на друг двама глухонеми


0 коментара: