Facebook Twitter Google RSS

26.05.2017 г.

какво означава политически активна личност?

Иванчо, какво означава политически активна личност?
Госпожо, нещо като полово активна! Винаги обещава, никога не изпълнява! От една страна и се иска, а от друга страна не може! 
И всички са все неудовлетворени от тази личност!
Ти какво искаш да кажеш, че аз съм полово активна? Та аз съм на 60.
Не просто искам да ви кажа, че съпругът ти на 60 беше политически активен с една ваша 40 годиш колежка.

какво означава политически активна личност?

0 коментара: