Просяк проси пари

Leave a Comment
Просяк проси пари от минувач по улицата.
– Няма да дам. Ще ги изпиеш.
– Не пия.
– Тогава ще ги изхарчиш за някоя проститутка.
– Не се занимавам с жени.
– Добре, ще ти дам петдесет лева, но ще дойдеш с мен. Нека жена ми да види, какъв може да стане мъж, който няма недостатъци.
Просяк проси пари