УНИКАЛЕН ВИЦ: Седят двама и се черпят

Leave a Comment
Седят двама и се черпят. Единият взел да откровеничи:
– Помниш ли, че тебе в старият квартал те обраха?
– Помня.
– Аз имах пръст в това. А спомняш ли си, че те съдиха за измама?
– Спомням си.
– Пак аз се бях намесил.
Тогава вторият му казва с досада:
– А помниш ли, че ти се роди син преди две години?
– Помня.
– Е, тогава аз се намесих…
УНИКАЛЕН ВИЦ: Седят двама и се черпят

Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home