вторник, 30 май 2017 г.

човек си пътувал през пустинята

Един човек си пътувал през пустинята.
Пътувал той ден, една седмица и на втората седмица много му се приискала жена.
Обаче, освен камилата, наоколо нямало друго.
„Колкото и много да ми се иска, не става с камилата!“ – помислил си човекът.
След още няколко дни човекът си казал:
„Ако до един час не срещна някоя жена, я започвам тая камила и толкова!“.
След три часа човекът спрял, въздъхнал и разчекнал камилата.
Камилата обаче усетила какво ѝ мислят и хукнала да бяга, а мъжът след нея.
Половин час по-късно, тичайки, човекът налита на  страхотна мацка, която изкусително го попитала:
– Какво да направя за теб, сладур?
Мъжът, обезумял от възбуда, изкрещял:
– Ела тук и дръж тая камила да не бяга!!
човек си пътувал през пустинята

Ако ви е харесало отделете 5 секунди да споделите

loading...