Ало... Гошко вкъщи ли е?

Leave a Comment
– Ало... Гошко вкъщи ли е?
– Не... Да предам ли нещо?... Майка му е на телефона.
– Кажете му, че няма да правя аборт...
Ало... Гошко вкъщи ли е?