[Смайващ ВИЦ] Шеф на голяма мултинационална компания

Leave a Comment
Шеф на голяма мултинационална компания спешно трябвало да разговаря с един от мениджърите си през уикенда, затова му се обадил вкъщи.
Отговорило момченце, което шепнело.
– Здравей – казал шефът.
– Татко ти вкъщи ли си е?
-Да.
– Може ли да говоря с него?
-Не.
Шефът не бил свикнал да чува думичката „не“.
– Хм, ами майка ти там ли е?
– Да – прошепнало детето.
– Може ли да говоря с нея?
-Не.
Тъй като знаел, че едва ли са оставили толкова малко момченце само у дома, шефът отново опитал:
– Има ли някой друг у вас?
– Да – отвърнало детето.
– Един полицай.
Шефът се сепнал.
– Хм, може ли да говоря с него?
– Не, той е зает – прошепнало момченцето.
– С какво е зает? – попитал шефът, който започнал да се чуди какво става в къщата.
– Приказва с татко, мама и пожарникарите.
В този момент от отсрещния край се разнесъл шум на хеликоптер.
– Какъв е този шум? – попитал шефът.
– Хеликоптер – прошепнал малкият.
– Какво всъщност става там?
– Спасителите току-що приземиха хеликоптера – пояснило момчето.
– Какво правят там?
– Търсят ме.

Споделете, ако ви е било забавно!
[Смайващ ВИЦ] Шеф на голяма мултинационална компания