Жесток ВИЦ: В трети германски концлагер

Leave a Comment
В трети германски концлагер след приключване на сутрешната проверка началникът на лагера съобщил:
„Уважаеми гости, тъй като от две години не сме ви сменяли спалното бельо, днес предстои смяна на бельото“.
Съобщението му било посрещнато от лагерниците с мощно „Ураааа!“.
А началникът продължил:
„Първа барака ще сменя бельото си с осма барака, втора барака – със седма, трета – с шеста, четвърта – с пета.
Изпълнявай, бегом марш!“.
Жесток ВИЦ: В трети германски концлагер

Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home