Каква е разликата

Leave a Comment
Каква е разликата между проститутка, нимфоманка, домакинята и блондинка?
– Докато правите секс, проститутката пита: “Още ли не си свършил?”, нимфоманката – “Вече си свършил?”, домакинята – “Задръж така да ида да разбъркам манджата”, блондинката: „Бежов, трябва да боядисам тавана бежов.”
Каква е разликата

Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home