[Страхотен ВИЦ] Четирима мъже седнали да вечерят на една маса в луксозно заведение

Leave a Comment
Четирима мъже седнали да вечерят на една маса в луксозно заведение.
Яли и пили на корем и по някое време сервитьорът отишъл при тях и им казал:
– Господа, сметката ви е точно 1000 лева.
– Ние от ХЕИ понякога правим доста внезапни проверки! – подхвърлил на сервитьора единият от сътрапезниците.
Сервитьорът отишъл при шефа си и след малко се върнал пак:
– Шефът каза, че сметката ви става 800 лева.
– Ние от пожарната също правим изненадващи проверки! – споделил друг от компанията.
Процедурата с шефа се повторила и сметката станала 500 лева.
– Ние от Енергото също си имаме нашите трикове! – споделил третият от компанията.
След поредния разговор с шефа сметката вече станала 300 лева.
– Ами, може да са 300, но щом ги давате от сърце, ще ги вземем! – казал данъчният инспектор на сервитьора.
[Страхотен ВИЦ] Четирима мъже седнали да вечерят на една маса в луксозно заведение