[Смайващ ВИЦ] Красива девойка отишла на гинеколог

Leave a Comment
Красива девойка отишла на гинеколог за първи път.
- Съблечете се, моля! - рекъл и доктора.
- Ами мен малко ме е срам... - отговорило момичето.
- Няма проблем, ще загася лампата, за да се съблечете на спокойствие.
Загасил лампата доктора и след малко момичето казало:
- Къде да си остава дрехите?
- Ей тук на кушетката при моите!
[Смайващ ВИЦ] Красива девойка отишла на гинеколог

Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home