[Забавен ВИЦ] ти знаеш ли да броиш?

Leave a Comment
Учителката:
– Иванчо, ти знаеш ли да броиш? 
– Да! Тате ме научи! 
– Е, я кажи, след три кое число идва? 
– Четири! 
– Браво! А след седем? 
– Осем! 
– Юнак! И да поздравиш баща си от мене! А след десет, какво идва? 
– Вале!
[Забавен ВИЦ] ти знаеш ли да броиш?

Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home