[Страхотен ВИЦ] Едно момиче си върви по плажа

Leave a Comment
Едно момиче си върви по плажа и гледа една бутилка. Отворила я и хоп! Отвътре изскочил един дух-магьосник и казал: 
- Искаш ли ан*лна любов? 
- Не, разбира се! 
- Ами тогава ор*лна? 
- Пак, категорично не! 
- А тогава, обичайната любов? 
- Пак не! 
- Е, добре тогава. Аз отлитам! 
- Ама почакай малко. Ами трите желания? 
- Това бяха трите желания. Повече желания не ти останаха!
[Страхотен ВИЦ] Едно момиче си върви по плажа