Мъж ще заминава на командировка

Leave a Comment
Мъж ще заминава на командировка. Жената
дава наставления:
– Скъпи, знаеш, че сме много зле с парите, а
там живее сестра ми. Тя е самичка, без
деца. Отиди при нея да живееш, а не на
хотел. Хем и дневните ще си спестиш, знаеш
колко са ни нужни…
– Добре.
След две седмици мъжът се връща. Жената
от вратата:
– Как мина? Запази ли дневните?
– Дневните ги запазих…Обаче месечният на
сестра ти изчезна…
Мъж ще заминава на командировка