[Убийствен ВИЦ] Пожарникар се прибира и разказва на жена си

Leave a Comment
Пожарникар се прибира и разказва на жена си за новата сигнална система в работата: 
- Когато системата пусне един звънец, ние всички обличаме екипите и слагаме каските. Когато има два звънеца - бързо се спускаме по тръбата и тичаме към двора, а на три звънеца се качваме в камионите и отиваме да гасим пожара. Нека и вкъщи да си направим система със звънци. Един звънец - ти се събличаш гола, два звънеца - скачаш в леглото, три - и аз скачам в леглото и цяла нощ правим любов! 
Прибира се след няколко дни и от вратата вика: 
- Един звънец! 
Жената се съблича. 
- Два звънеца! 
Жената скача в леглото. 
- Три звънеца! 
Съблича се и скача в леглото. По някое време жената вика: 
- Четири звънеца! 
- А какво означава това? - чуди се пожарникарят. 
- Удължи маркуча, не стига до пожара!
[Убийствен ВИЦ] Пожарникар се прибира и разказва на жена си