[Брутален ВИЦ] Изпит по физика

Leave a Comment
Изпит по физика. Професорът бил някакъв голям гадняр и решил да скъса всички студенти. Влиза първия студент. Професорът го пита: 
- Вие пътувате с автобус. Горещо е. Какво ще направите? 
- Ще отворя прозорчето на автобуса. 
- Правилно. А сега ми изчислете промяната в аеродинамиката на автобуса причинено от отворения прозорец. Студентът. Шаш! 
- Не можете? Двойка. Следващият да влиза. Така минали няколко студента и професорът ги скъсал всичките. Влиза студентка. 
- Така. Колежке, Вие пътувате в автобус. Много е горещо. Какво ще направите – пак пита професорът? 
- Ами. Ще си сваля сакото. 
- Не. Не ме разбрахте. Много е горещо. 
- Ами тогава ще си сваля и блузата. 
- Пак не ме разбрахте – инати се професорът. 
- Изключително много горещо е. Какво ще направите? 
- Ами. Ще си сваля и полата. 
- Ама не Ви ли е страх? Препълнен автобус? 
- Ако ще и целия автобус да ме изч*ка, никога няма да отворя прозореца.
[Брутален ВИЦ] Изпит по физика